XRP

瑞波币, XRP

 • #支付
 • #Ripple
 • #公链
 • #币安BUSD
 • 0.53447
 • $298.26亿排名第8
 • $20.52亿
 • 558.05亿

瑞波币实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部
 • #币种现价($)24H涨幅
 • 1GARI0.01838+22.94%
 • 2XRP0.53+14.28%
 • 3SOLX0.1891+11.53%
 • 4MLN15.78+10.97%
 • 5APT5.658+6.98%
 • 6WLD1.676+6.11%
 • 7CGL0.00596+4.01%
 • 8PEPE0.0000006963+3.63%
 • 9DOT6.25+3.32%
 • 10DOGE0.11+2.08%
 • 11BTC58,598.5+0.67%
 • 12SOL139.35+0.4%
 • 13USDC1-0.01%
 • 14ETH3,148.97-0.03%
 • 15BNB530.67-0.84%
 • MORE+

简况

 • $298.26亿
 • --
 • 999.87亿枚
 • --
 • --
 • 558.05亿枚

行情数据

市值信息

 • $298.26亿
 • 558.05亿
 • $20.52亿
 • $1.2万亿
 • 1,000亿
2.48%
55.81%
10.01%

价格行情

$0.4662
现价: $0.53447
$0.5419

主流交易所行情 (XRP/USDT, XRP/USDC, XRP/USD, XRP/BTC, XRP/ETH, 共28个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance0.5346+14.38%2.9亿
 • Binance0.5346+14.43%12.56亿
 • OKX0.5345+14.33%6,181.65万
 • OKX0.5333+14.37%9.15亿
 • OKX0.5425+14.04%22.78万
 • OKX0.5594+14.58%3.9万
 • MEXC0.5344+14.38%3,418.67万
 • Gate0.53441+14.39%2,587.43万
 • Huobi0.53443-0.32%2,192.5万
 • Binance0.5345+14.33%443.32万
 • Binance0.5345+14.4%1.2亿
 • OKX0.5345+14.33%379.14万
 • MEXC0.53294+14.14%8.85万
 • Gate0.5344+14.53%4.48万
 • Binance0.5343+14.39%2.18亿
 • Binance0.5437+14.08%73.9万
 • Binance0.5577+14.19%26.68万
 • OKX0.5337+14.41%3,131.85万
 • OKX0.5418+14.33%9.64万
 • OKX0.5543+13.68%19.57万
 • Binance0.00000912+13.57%352.71
 • OKX0.000009096+13.67%20.62
 • MEXC0.000009107+13.41%1.27
 • Gate0.0000091+13.6%0.98
 • Huobi0.000009109-0.83%1.33
 • Binance0.0001694+14.15%1,362.02
 • OKX0.0001686+13.84%37.17
 • MEXC0.00017+14.17%10.04

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的XRP实时⾛势,今⽇瑞波币价格为$0.53447,其24⼩时内交易额为$20.52亿。除了瑞波币以外⽬前最受关注的虚拟币是中本聪创⽴的⽐特币,截⽌2024年7月14日的全球总市值有 $1.2万亿。

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流