XRP

瑞波币, XRP

 • #支付
 • #Ripple
 • #公链
 • #币安BUSD
 • 0.60943
 • $327.98亿排名第5
 • $11.05亿
 • 538.17亿

瑞波币实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部
 • #币种现价($)24H涨幅
 • 1GARI0.01838+22.94%
 • 2SOLX0.1891+11.53%
 • 3MLN15.78+10.97%
 • 4APT5.658+6.98%
 • 5WLD1.676+6.11%
 • 6SOL57.78+5.01%
 • 7CGL0.00596+4.01%
 • 8PEPE0.0000006963+3.63%
 • 9DOGE0.08+2.76%
 • 10DOT5.26+2.15%
 • 11BTC37,825.38+1.55%
 • 12XRP0.61+1.23%
 • 13ETH2,049.22+1.04%
 • 14BNB229.34+0.88%
 • 15USDC1-0.05%
 • MORE+

简况

 • $327.98亿
 • --
 • 999.88亿枚
 • --
 • --
 • 538.17亿枚

行情数据

市值信息

 • $327.98亿
 • 538.17亿
 • $11.05亿
 • $1.2万亿
 • 1,000亿
2.73%
53.82%
3.07%

价格行情

$0.5951
现价: $0.60943
$0.6136

主流交易所行情 (XRP/USDT, XRP/USDC, XRP/BUSD, XRP/USD, XRP/BTC, XRP/ETH, 共28个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance0.6109+1.24%1.73亿
 • Binance0.6108+1.23%4.05亿
 • OKX0.6105+1.14%2,236.93万
 • OKX0.6106+1.16%1.69亿
 • OKX0.6164+1.33%46万
 • OKX0.6233+1.07%2.01万
 • MEXC0.6107+1.24%7,159.11万
 • Gate0.61065+1.27%931.36万
 • Huobi0.6044-0.46%5,570.35万
 • OKX0.6116+1.33%71.58万
 • MEXC0.61157+1.24%10万
 • Gate0.6112+1.35%7.85万
 • Binance0.6113+1.33%238.03万
 • Binance0.6105+1.21%400.81万
 • Binance0.6112+1.21%7,540.55万
 • Binance0.6174+1.45%48.21万
 • Binance0.6258+1.26%109.07万
 • OKX0.6109+1.19%1,486.93万
 • OKX0.6164+1.99%8.93万
 • OKX0.6234+1.6%7.55万
 • Binance0.00001615-0.31%153
 • OKX0.00001615-0.31%43.21
 • MEXC0.00001614-0.31%1.16
 • Gate0.00001615-0.3%0.71
 • Huobi0.000015968-1.43%3.06
 • Binance0.0002979+0.13%478.89
 • OKX0.000298+0.2%122
 • MEXC0.0002986+0.81%27.38

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的XRP实时⾛势,今⽇瑞波币价格为$0.60943,其24⼩时内交易额为$11.05亿。除了瑞波币以外⽬前最受关注的虚拟币是中本聪创⽴的⽐特币,截⽌2023年11月29日的全球总市值有 $1.2万亿。

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流