KNC

开博网络, Kyber Network Crystal

 • #Avalanche生态
 • #Polygon生态
 • #Fantom生态
 • #自动化做市商
 • #去中心化金融
 • #币安智能链
 • #边玩边赚
 • #币安BUSD
 • #Binance Not listed (BUSD)
 • #币安未上线 (BUSD)
 • #바이낸스가 상장되지 않았습니다(BUSD)
 • #Binance は上場されていません (BUSD)
 • #Binance no figura en la lista (BUSD)
 • #Binance không được liệt kê (BUSD)
 • #Binance tidak terdaftar (BUSD)
 • #Binance n'est pas répertorié (BUSD)
 • #Binance listelenmiyor (BUSD)
 • #Binance не котируется (BUSD)
 • 0.6585
 • $1.18亿排名第326
 • $1,702.32万
 • 1.8亿

开博网络实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部
 • #币种现价($)24H涨幅
 • 1GARI0.01838+22.94%
 • 2SOLX0.1891+11.53%
 • 3MLN15.78+10.97%
 • 4APT5.658+6.98%
 • 5WLD1.676+6.11%
 • 6CGL0.00596+4.01%
 • 7PEPE0.0000006963+3.63%
 • 8ETH3,022.35+2.23%
 • 9BTC52,434.79+1.04%
 • 10BNB355.88+0.83%
 • 11XRP0.57+0.32%
 • 12USDC10%
 • 13SOL109.19-2.25%
 • 14DOGE0.09-3.8%
 • 15DOT7.79-3.84%
 • MORE+

简况

 • $1.18亿
 • --
 • 2.3亿枚
 • --
 • --
 • 1.8亿枚

行情数据

市值信息

 • $1.18亿
 • 1.8亿
 • $1,702.32万
 • $1.2万亿
 • 2.52亿
<0.01%
71.2%
28.7%

价格行情

$0.629
现价: $0.6585
$0.6765

主流交易所行情 (KNC/USDT, KNC/USD, KNC/BTC, KNC/ETH, 共10个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance0.6582-2.4%241.47万
 • Binance0.6592-2.46%1,767.26万
 • OKX0.6592-2.14%46.93万
 • OKX0.658-2.5%806.37万
 • MEXC0.6583-2.47%5.09万
 • Gate0.6583-2.45%3.17万
 • Huobi0.6585+2.59%459.47万
 • Binance0.6594-2.44%64.53万
 • Binance0.00001258-3.23%1.81
 • Gate0.000218-4.38%1.59

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的KNC实时⾛势,今⽇开博网络价格为$0.6585,其24⼩时内交易额为$1,702.32万。除了开博网络以外⽬前最受关注的虚拟币是中本聪创⽴的⽐特币,截⽌2024年2月21日的全球总市值有 $1.2万亿。

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流