BTC

比特币, Bitcoin

 • #加密货币
 • #PoW
 • #币安BUSD
 • 26,874.148
 • $5,238.25亿排名第1
 • $125.83亿
 • 1,949.18万

比特币实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部

行情数据

市值信息

 • $5,238.25亿
 • 1,949.18万
 • $125.83亿
 • $1.2万亿
 • 2,100万
43.57%
92.82%
2.02%

价格行情

$27,446.3
现价: $26,874.148
$27,809.2

主流交易所行情 (BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/BUSD, BTC/USD, 共34个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance26,875.5-0.88%8.5亿
 • Binance26,853.5-0.9%86.44亿
 • Binance26,879.1-0.9%3,401.97万
 • Binance27,198.5-0.88%1,523.95万
 • OKX26,863.9-0.94%2.13亿
 • OKX26,870.1-0.94%11.72万
 • OKX27,159.3-0.96%866.85
 • OKX27,493.7-0.97%318.11
 • OKX26,873.9-0.96%697.12
 • OKX26,879.9-0.9%514.85
 • MEXC26,880.01-0.92%1.49亿
 • Gate26,884.8-0.81%2.06亿
 • Huobi26,866.53-1.15%1.06亿
 • Binance26,877.44-0.88%1,011.47万
 • OKX26,863.4-0.94%893.04万
 • OKX26,870.2-0.92%218.5
 • OKX27,446.3-1.3%0.063
 • OKX27,957.7+0.38%0.11
 • OKX27,009.6+0.07%1.67
 • OKX26,915.7-0.52%0.31
 • MEXC26,876.92-0.95%93.1万
 • Gate26,980.59-0.49%5.49万
 • Huobi26,916.57-1.05%165.74万
 • Binance26,876.08-0.89%3,176.94万
 • Binance26,853.8-0.91%3.27亿
 • MEXC26,898.04-0.88%2.75万
 • Binance26,850.8-0.91%4.83万
 • Binance26,880.5-0.89%2,024.41
 • Binance27,182.5-0.94%884.95
 • OKX26,872.5-0.95%1.34万
 • OKX27,152.2-0.99%1,464.87
 • OKX27,500-0.99%419.85
 • OKX26,893.2-0.8%271.06
 • OKX26,883.6-0.89%884.88

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的BTC实时⾛势,今⽇比特币价格为$26,874.148,其24⼩时内交易额为$125.83亿。

精选资讯

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流