BNB

币安币, BNB

 • #平台币
 • #中心化交易所
 • #币安智能链
 • #Avalanche生态
 • #Polygon生态
 • #智能合约
 • #PoS
 • #币安BUSD
 • #Binance Not listed (BUSD)
 • #币安未上线 (BUSD)
 • #바이낸스가 상장되지 않았습니다(BUSD)
 • #Binance は上場されていません (BUSD)
 • #Binance no figura en la lista (BUSD)
 • #Binance không được liệt kê (BUSD)
 • #Binance tidak terdaftar (BUSD)
 • #Binance n'est pas répertorié (BUSD)
 • #Binance listelenmiyor (BUSD)
 • #Binance не котируется (BUSD)
 • 617.264
 • $911亿排名第4
 • $23.14亿
 • 1.48亿

币安币实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部
 • #币种现价($)24H涨幅
 • 1GARI0.01838+22.94%
 • 2SOLX0.1891+11.53%
 • 3MLN15.78+10.97%
 • 4APT5.658+6.98%
 • 5WLD1.676+6.11%
 • 6CGL0.00596+4.01%
 • 7PEPE0.0000006963+3.63%
 • 8SOL180.1+1.57%
 • 9BNB617.26+0.03%
 • 10USDC10%
 • 11BTC69,972.37-0.34%
 • 12DOT7.54-0.85%
 • 13ETH3,730.93-1.26%
 • 14DOGE0.17-1.42%
 • 15XRP0.53-3.52%
 • MORE+

简况

 • $911亿
 • --
 • 1.48亿枚
 • --
 • --
 • 1.48亿枚

行情数据

市值信息

 • $911亿
 • 1.48亿
 • $23.14亿
 • $1.2万亿
 • --
7.58%
--
1.06%

价格行情

$605
现价: $617.264
$627.1

主流交易所行情 (BNB/USDT, BNB/USDC, BNB/USD, BNB/BTC, BNB/ETH, 共18个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance617.3+0.03%2.53亿
 • Binance617.53+0.01%6.13亿
 • OKX617.2-0.15%1,534.95万
 • OKX616.8-0.05%22.64万
 • MEXC616.9-0.03%199.56万
 • Gate617.6+0.08%1,143.37万
 • Huobi617.32+0.78%2,169.91万
 • Binance617-0.07%245.41万
 • Binance617.41+0.01%4,439.77万
 • OKX618.3+0.15%16.45万
 • MEXC616.40260%10.27万
 • Gate616.7-0.03%1.31万
 • Binance617.51-0.01%25.23万
 • Binance610.91-0.27%2,271.21
 • Binance607.35-0.24%1,791.16
 • Binance0.008819+0.43%348.36
 • Gate0.0087990%0.15
 • Binance0.1654+1.29%1,286.1

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的BNB实时⾛势,今⽇币安币价格为$617.264,其24⼩时内交易额为$23.14亿。除了币安币以外⽬前最受关注的虚拟币是中本聪创⽴的⽐特币,截⽌2024年5月22日的全球总市值有 $1.2万亿。

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流