BNB

币安币, BNB

 • #平台币
 • #中心化交易所
 • #币安智能链
 • #Avalanche生态
 • #Polygon生态
 • #智能合约
 • #PoS
 • #币安BUSD
 • 229.092
 • $347.53亿排名第4
 • $6.92亿
 • 1.52亿

币安币实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部
 • #币种现价($)24H涨幅
 • 1GARI0.01838+22.94%
 • 2SOLX0.1891+11.53%
 • 3MLN15.78+10.97%
 • 4APT5.658+6.98%
 • 5WLD1.676+6.11%
 • 6SOL57.71+4.85%
 • 7CGL0.00596+4.01%
 • 8PEPE0.0000006963+3.63%
 • 9DOGE0.08+2.42%
 • 10DOT5.25+1.94%
 • 11BTC37,731.1+1.25%
 • 12XRP0.61+1.1%
 • 13ETH2,045.63+0.82%
 • 14BNB229.09+0.75%
 • 15USDC1-0.05%
 • MORE+

简况

 • $347.53亿
 • --
 • 1.52亿枚
 • --
 • --
 • 1.52亿枚

行情数据

市值信息

 • $347.53亿
 • 1.52亿
 • $6.92亿
 • $1.2万亿
 • --
2.89%
--
1.13%

价格行情

$224.1
现价: $229.092
$231.7

主流交易所行情 (BNB/USDT, BNB/USDC, BNB/BUSD, BNB/USD, BNB/BTC, BNB/ETH, 共20个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance229.2+0.75%1.24亿
 • Binance229.33+0.72%2.45亿
 • OKX229.2+0.7%422.9万
 • OKX229.2+0.7%12.88万
 • MEXC229.3+0.79%158.84万
 • Gate229.2+0.79%119.98万
 • Huobi228.56-0.52%435.83万
 • Binance229.3+0.75%156.38万
 • OKX229.2+0.79%12.18万
 • MEXC229.6419+0.83%5.2万
 • Gate229.4+0.92%5.44万
 • Binance229.2+0.7%131.83万
 • Binance229.66+0.86%834.08万
 • MEXC229.92+1.31%2.89万
 • Binance229.34+0.72%20.23万
 • Binance229.8+0.94%1,741.5
 • Binance230.81+1.24%677.6
 • Binance0.006074-0.51%218.03
 • Gate0.006063-0.67%0.38
 • Binance0.112-0.09%757.39

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的BNB实时⾛势,今⽇币安币价格为$229.092,其24⼩时内交易额为$6.92亿。除了币安币以外⽬前最受关注的虚拟币是中本聪创⽴的⽐特币,截⽌2023年11月29日的全球总市值有 $1.2万亿。

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流