ACH

Alchemy Pay

 • #香港概念
 • #币安智能链
 • #币安BUSD
 • #Binance Not listed (BUSD)
 • #币安未上线 (BUSD)
 • #바이낸스가 상장되지 않았습니다(BUSD)
 • #Binance は上場されていません (BUSD)
 • #Binance no figura en la lista (BUSD)
 • #Binance không được liệt kê (BUSD)
 • #Binance tidak terdaftar (BUSD)
 • #Binance n'est pas répertorié (BUSD)
 • #Binance listelenmiyor (BUSD)
 • #Binance не котируется (BUSD)
 • 0.024872
 • $1.83亿排名第260
 • $1.03亿
 • 73.38亿

ACH实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部
 • #币种现价($)24H涨幅
 • 1GARI0.01838+22.94%
 • 2SOLX0.1891+11.53%
 • 3MLN15.78+10.97%
 • 4APT5.658+6.98%
 • 5WLD1.676+6.11%
 • 6CGL0.00596+4.01%
 • 7PEPE0.0000006963+3.63%
 • 8ETH2,991.07+1.55%
 • 9BTC52,098.67+0.55%
 • 10XRP0.56+0.53%
 • 11BNB354.06+0.28%
 • 12USDC10%
 • 13DOT7.68-2.68%
 • 14DOGE0.09-3.94%
 • 15SOL107.71-4.32%
 • MORE+

简况

 • $1.83亿
 • --
 • 100亿枚
 • --
 • --
 • 73.38亿枚

行情数据

市值信息

 • $1.83亿
 • 73.38亿
 • $1.03亿
 • $1.2万亿
 • 100亿
0.015%
73.38%
103.22%

价格行情

$0.022424
现价: $0.024872
$0.027748

主流交易所行情 (ACH/USDT, ACH/BTC, ACH/ETH, 共10个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance0.02488+7.06%4,295.1万
 • Binance0.024896+6.91%1.39亿
 • OKX0.02486+6.92%285.09万
 • MEXC0.02485+6.93%56.81万
 • Gate0.02487+7.05%203.94万
 • Huobi0.024898+2.75%57.25万
 • Binance0.00000048+6.67%21.77
 • Huobi0.0000004783+1.96%0.64
 • Gate0.000008307+6.14%7.42
 • Huobi0.00000833+0.12%21.29

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的ACH实时⾛势,今⽇ACH价格为$0.024872,其24⼩时内交易额为$1.03亿。除了ACH以外⽬前最受关注的虚拟币是中本聪创⽴的⽐特币,截⽌2024年2月21日的全球总市值有 $1.2万亿。

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流